color_grupp

Ventilatsioonisüsteemide puhastust viiakse läbi spetsiaalsete seadmete (harjasmasin, alarõhutekitaja jne) ning töövõtete abil. Enne ja peale puhastust toimub ventilatsioonikanalite video- või fotouuring, et tuvastada probleemid ning hiljem näha puhastustööde tulemust. Teostame töid nii loomuliku- kui ka sundventilatsiooniga hoonetes.

Puhastamata ja hooldamata ventilatsioonidega kaasnevad probleemid:

  • Tulekahju tekkimine: õhukanalitesse (torustikesse) kogunenud tolm ja muud saastained kujutavad endast suurt ohtu tulekahju ajal. Näiteks tolm ja rasv süttivad silmapilkselt ja tänu õhuvoole võib levida tuli momentaalselt kogu hoonesse.
  • Halb mõju tervisele: puhastamata ventilatsioonidesse kogunenud mustuses eksisteerivad mikroorganismid, lestad, bakterid ja seened, mis võivad saada erinevate haiguste põhjustajateks ruumides viibivatele inimestele.
  • Ventilatsioonisüsteemide ning agregaatide kiire amortiseerumine: mustus ning hooldamata süsteemid on tihti seadmete rikete põhjusteks

Meie koostööpartneriks on

Aero Grupp OÜ

www.aerogrupp.ee